"De bijensite van Wouw"
OOK VOOR EEN LEKKERE POT HONING.
Recente Tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 Bijenwoningen.
 
Algemeen.              
 
Oorspronkelijk kwamen bijenvolken alleen voor in rotsholten en holle boomstammen, waar ze bescherming vonden tegen weersinvloeden en vijanden. 
 
Mensen die zich bezig hielden met het bewerken en onderhouden van deze zogenaamde bijenbomen werden in Duitsland Zeidler genoemd. Het waren in feite honing en wasjagers, aan de bijen werd geen aandacht besteed.
Dat veranderde op het moment waarop het deel van de boomstam waarin de bijen hun nest hebben gebouwd, werd afgezaagd en mee naar huis werd genomen. Deze Klotzbeuten ziet men nog wel in het bijenteeltmuseum.
Daarna kwam het moment, waarin men zelf de woningen voor de bijen ging maken, het houden van bijen deed toen zijn intrede.
Deze woningen werden van allerlei soorten materiaal  gemaakt.  
 
 
     Een kast en een korf op de fiets hoe vind je zoiets.
 
Afgeleid van de holle boom is  de nog in Spanje en Portugal voorkomende korf, gemaakt van stukken schors van de kurkeik. ook de wilgentenenkorf, die in Griekenland voorkomt, en de van stro of buntgras gevlochten korven uit onze streken zijn van dit type. De meeste korven van nu worden gemaakt van roggestro of buntgras.
Nu worden bij de meeste imkers de bijen gehouden in een zogenaamde bijenkast. Hiervan zijn er verschillende, dit ook naar gelang de inzichten van de imker en de situatie ter plaatse.  
Een verzameling bijenkasten word meestal een bijenstand genoemd, hier staan de kasten en korven
 meestal onder een afdak. We kiezen meestal voor een rustige plek, op een beschutte en droge plaats. 
De opening van kasten en korven op het zuid oosten. 
Een harde ondergrond en een verhoging voor de kasten verdiend de voorkeur. Dit ook in verband met bukken, wateroverlast en opgroeiend gras.
 
Bij het bouwen van een bijenstand dien meestal een bouwvergunning worden aangevraagd en er zijn regels met betrekking tot het houden van bijen.
 
Zie hieronder.
 
 
Hiernaast een beeld van de bijenhal bij Imkerij Ceres.
    
 De bijen staan ruim van de grond er is genoeg        ruimte om uit te vliegen en de kasten staan droog.
 
                     
                                                                                             
                                                                                                                        
Hieronder de tekst van APV 
van de gemeente Roosendaal.
 
Artikel 2:64 Bijen
 
 
1. Het is verboden bijen te houden:
o a. binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;
o b. binnen een afstand van dertig meter van de weg.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.
                                                                    
3. Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voorzover de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.
 
4. Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening Noord-Brabant 2006.
5. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.
 
 
  
                              Doorkijkje vanuit de observatieruimte.
 
 
Reacties