"De bijensite van Wouw"
OOK VOOR EEN LEKKERE POT HONING.
Recente Tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

Als u een bijenzwerm gratis wilt laten ophalen door 

"Imkerij Ceres"

klik dan op deze link voor directe mail of bel nummer.
 
0165-569960   of      06-10094047.

bellen is sneller !!!!!!
wij komen dan onmiddellijk naar u toe.
een mooie zwerm wordt beloond met een lekkere pot honing.

 
Bijenzwermen.

  
Het fenomeen bijenzwermen zou je als volgt kunnen omschrijven.   
 
Een honingbijenvolk behorende tot de sociale bijen bestaat in voorjaar en zomer uit één koningin, 40.000 tot 80.000 werksters en maximaal een paar duizend darren (mannetjes). Een individuele honingbij is niet in staat om zich voort te planten.
Een kolonie van honingbijen fungeert als een min of meer enkelvoudig organisme. 
Dit is geen kleinigheid gezien de samenstelling van het geheel. Alleen de vrouwtjes bezitten een angel. 
Als u bang of allergisch bent voor bijensteken is dit geen goed nieuws gezien de verhouding mannetjes en vrouwtjes bijen 
De voortplanting van deze insectensoort geschiedt door middel van splitsing of opdeling van het volk, dit kan op een natuurlijke manier gebeuren of door tussenkomst van de imker.
De zwerm voorbereidingen worden gestart op het moment dat de feitelijke behuizing van een volk te klein dreigt te worden.
Eerst worden meerdere nieuwe koninginnen aangemaakt, dit kan alleen de huidige koningin zij is ook degene die de regie heeft over het al dan niet zwermen.
  
 
                                       
 Zwermscheppen in Wouw.
 
Meestal vind dit plaats in de zomermaanden de tijd die daarvoor in verband met het nodige voedsel, het meest geschikt is: april tot en met augustus. 
Vlak voor de geboorte van de nieuwe hoogheid vertrekt de oude koningin met helft van het volk maar ook de helft van het voedsel. Wat ook nog kan gebeuren is dat er een tweede koningin wordt geboren. Daarna deelt het volk zich in meerdere delen op . 
In de ideale omstandigheid worden de bijna uitgekomen nieuwe koninginnen doodgemaakt door de eerstgeborene koningin.
Imkers spreken van voor- en nazwermen. 
Het verschil zit in het feit dat een voorzwerm de eigenlijke oude bevruchte koningin bezit en de nazwerm de nog nieuwe oude koningin die nog niet is bevrucht. Die laatste zwerm is dus veel kwetsbaarder en ook meestal veel kleiner van omvang.Een grote voorzwerm weegt ongeveer 2,5 kg. 
Er gaan ca . 1.000 bijen in een ons, dus zo'n zwerm bevat dan ongeveer 25.000 bijen. 
De meeste zijn echter kleiner, met name als het nazwermen betreft.
De zwermen vliegen enkele tientallen meters van het oude nest om zich te oriënteren en daarna vertrek zij om de nestgelegenheid die de voorlopers van de zwerm hebben gevonden te bevolken, dit kan zijn in een boomstam of zelf in een van onze woningen.  

 
Aad en Theo scheppen een zwerm.(Diamantdijk 2008)
 
Zwermen verkeren in een opgewonden toestand en hebben hun lichaam vol met voedsel voor de eerste dagen en zijn daarom meestal zachtaardig. Ze hebben meer aandacht voor zichzelf en voor het vinden van een goede nestplaats dan voor de mensen. Het is toch verstandig ze met rust te laten. Sommige zwermen gedragen zich minder zachtaardig, ja, zelfs prikkelbaar (letterlijk). Ze hebben dan bijvoorbeeld gebrek aan voer of zijn al een paar keer verkeerd behandeld. Waarschuw een imker, want die weet hoe er mee om te gaan.
Veel imkers zijn bereid bijenzwermen te verwijderen. In imkers termen heet dat 'scheppen'.
Probeer wel zelf vast te stellen dat het inderdaad honingbijen betreft. De meeste mensen roepen al snel:  Help een bijenzwerm.

In veelgevallen betreft het een wespennest of het zijn hommels.  

 
          voor andere insecten  zie ook de aparte pagina  
 
Hommelnest Sweelincklaan 2007
Wespen zien er anders uit (slanker, gladder, geler en langere vleugels en klitten nooit met duizenden tegelijk aan elkaar, zoals honingbijen dat doen bij zwermtrossen.
Bij wespen gaat het meestal om de gewone wesp  Deze wespensoort geeft de meeste overlast als het om wespen gaat.
De grootste wesp in ons land is de hoornaar Die is iets anders van kleur, namelijk met roodbruine tekening,  het achterlijf  is gewoon geel met zwarte strepen zoals bij de gewone wesp. 
                              .
De Hoornaar is echter niet erg algemeen. Het zijn beslist geen agressieve dieren, doch in de buurt van het nest zijn de hoornaars waakzaam, dus enkele meters afstand in acht houden.
Soms kan in bomen of struiken het gladde papiernest van de Middelste wesp worden aangetroffen. 
Die wespen zijn iets groter dan de gewone wesp.
Ze zijn in het algemeen  niet agressief,  als ze maar met rust worden gelaten. 
Het zijn nuttige dieren die weinig overlast geven als er wat rekening met ze wordt gehouden.  

 

 
Een foto van een wesp.
 
Reacties