"De bijensite van Wouw"
OOK VOOR EEN LEKKERE POT HONING.
Recente Tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Wie is Ceres.
 
 
Ceres (godin)
 
Ceres is een figuur uit de Romeinse religie. 
Ze was de godin van de akkerbouw (in het bijzonder van het graan) en de moederliefde.  
Later werd zij gelijk gesteld aan de Griekse godin Demeter.
Overigens was en bleef haar eredienst geheel Grieks.
Haar priesteressen waren Griekse vrouwen, uit Napels, de taal die 
bij haar verering gebruikt was Grieks, en haar tempel was geheel op de Griekse wijze gebouwd.
De ganse mythe, die de roof van de Griekse Persephone door Hades behandelde, en de smart en het zoeken van Demeter werden op Ceres overgedragen.
Evenals Demeter, krijgt ook Ceres haar dochter althans gedurende een gedeelte van het jaar terug; zij vergeet dan haar smart, en verheugt zich in het herkregen bezit van haar lieveling en doet allen in haar vreugde delen door een rijke oogst te schenken.
Daarom is het feest van Ceres een feest van de vreugde, waar allen, die er aan deelnamen in een wit gewaad verschenen. Het feest duurde acht dagen van 12 tot en met 19 april. 
                                        
Ceres wordt afgebeeld met een scepter, een mand bloemen en vruchten, en een guirlande van graan.

 
Het werd voornamelijk door grote wedrennen in het Circus Maximus gevierd, waarbij dan onder de dicht opeen gedrongen schare, die naar Rome was gekomen om deze feesten bij te wonen, allerlei geschenken en lekkernijen, vooral noten, het symbool van overvloedige vruchtbaarheid, werden rondgedeeld.
Een tweede feest, Cereris, dat ter ere van Ceres werd gevierd, viel in de maand augustus. Alleen vrouwen namen daaraan deel.
Er schijnt ook een taboe op namen te zijn geweest.
Zo kwam het, dat Ceres soms werd beschouwd als een tegenstandster van de echt.
Ceres werd ook door vrouwen geëerd in geheime rituelen in het festival van de Ambarvalia, in mei.
Eindelijk werd het Ieiunium Cereris ingesteld, een vastendag, die eerst alle vier jaren, later elk jaar op 4 oktober werd gehouden.
 
 
 
            
 
Het Engelse woord voor granen, cereals, is afkomstig van de naam van Ceres.
 

 
 
 
 
Imperator Caesar Augustus bouwde de tempel van Ceres, 
die in het jaar 31 v.Chr. door een brand was vernield, weer op.
 
Demeter en Persephone
 
Demeter, de godin van de vruchtbaarheid, hield geweldig veel van haar dochter en
waakte over haar als een moederkloek. Maar toch werd Persephone ontvoerd, juist
toen ze bloemen plukte in het veld. Hades (Pluto), de god van de onderwereld en
heerser over de doden, kwam met paard en wagen op uit een kloof in de schoot van
de aarde en trok haar op zijn wagen. Tevergeefs riep Persephone om hulp, maar
het mocht niet baten: ze verdween met hem in de duisternis.
Demeter stortte zich in een diep verdriet. Ze zwierf wanhopig en tevergeefs de
aarde rond om haar dochter te vinden, tot de oude Helios, de zonnegod die alles
had gezien, medelijden kreeg en haar vertelde waar ze was: in de onderwereld bij
Hades, die haar tot vrouw had genomen. Demeter was volkomen machteloos en in
haar treurnis over het verlies bracht ze een dorre winter op aarde en veel
mensen leden hongersnood.
Toen het al te erg werd gebood Zeus zijn broer Hades om Persephone aan haar
moeder terug te geven. Hades stemde toe, maar liet zijn gemalin eerst een pit
van een granaatappel eten. Wanneer men wat eet in de onderwereld zal men daar
voor altijd willen blijven. Hierdoor moest Persephone steeds weer naar hem, naar
de liefde terugkeren. En zo gebeurde het dat zij elk jaar in de lente en een
deel van de zomer, het groei- en bloeiseizoen, bij haar moeder was en daarna
weer terugging naar de onderwereld, naar Hades. Met Persephone kwam dus elk jaar
de lente op aarde, en sprak men van de Anodos van Persephone. De mythe van
Demeter, Hades en Persephone kan zo gezien worden als de Griekse verklaring van:
*** het ontstaan en voortduren van de seizoenen. ***
De Romeinse naam van het meisje is
Proserpina dochter van Ceres.
 
 
Tellus (godin)
 
Tellus is gesluierd afgebeeld met twee kinderen en vee op de oostzijde van
de Ara Pacis te Rome. Ze symboliseert hier de Pax Augusta te land. Links en
rechts van haar zitten nimfen die de vrede te lucht (zit op zwaan) en te water (zit op
grote zeeslang) voorstellen. Tellus (Latijn voor "aarde") is een oud Romeinse
beschermgodin van de aardbodem (vergelijk de Griekse godin Gaea), terwijl Ceres
de godin was van het graan.
In eedformules wordt zij naast Jupiter aangeroepen, om zo door samenvoeging van hemel en aarde het heelal tot getuige van de eed te nemen. Zij is ook de vaste grondslag, waarop alle orde in de natuur rust. Daarom riep men haar aan bij aardbevingen. Het beeld van Tellus stabilita (gehandhaafde aarde) werd met de symbolen van de akkerbouw door Romeinse keizers, die de orde en de veiligheid in
de staat hadden hersteld, op hun munten gestempeld. Tot slot is zij ook een godin van de echt.
In de tijd van keizer Augustus werd Tellus verdrongen door Ceres en door Terra Mater. Daarom zijn er weinig restanten van de verering van Tellus teruggevonden.
De Oxford Classical Dictionary maakt het onderscheid dat Terra Mater het element aarde vertegenwoordigt, terwijl Tellus als beschermgodin fungeert en de aardbol als geheel symboliseert.
 
              
Afbeelding van de godin Tellus    
 
 
Naar Ceres is ook een dwergplaneet genoemd,

de dwergplaneet heeft toch nog een diameter van bijna 1000 kilometer.
 
Ceres (dwergplaneet)
Ontdekt door Giuseppe Piazzi op 1 januari 1801
Vernoemd naar Ceres, een godin in de Romeinse mythologie
Overige aanduidingen:
            1943 XB, A899 OF, Massa9,445×1020,
           Dichtheid2,05 *106 g/m3 , Rotatietijd8,11 uur
    Spectraalklasse G,
 Baangegevens:
 Baantype Planetoïdengordel,
 Aphelium 2,9858 AE,
 Waarnemingsgegevens:
 Epoche (standaard) J2010,
 Schijnbare helderheid 9,32 tot 6,7 mag,

 
Ceres is de kleinste dwergplaneet in ons zonnestelsel en de enige
dwergplaneet in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter.
Totdat de definitie van planeten veranderde op 24 augustus 2006 was Ceres de grootste (niet de helderste) planetoïde in het zonnestelsel.
Het was de eerste planetoïde die ontdekt is.
De omvang van Ceres is lange tijd onzeker geweest.
In de literatuur worden uiteenlopende waarden aangetroffen. Volgens recente inzichten is Ceres een licht afgeplatte bol met een diameter van 930 × 970 km en een massa van ruim 1% van die van de maan. Het is verreweg de meest massieve planetoïde; het bevat
ongeveer een derde van de massa van de gehele planetoïdengordel. Ceres beweegt zich in een baan om de zon op een afstand van ongeveer 410 miljoen km.
Op basis van waarnemingen met de Hubble-ruimtetelescoop wordt vermoed dat Ceres een krater heeft met een diameter van ongeveer 250 km.
Uit de geringe soortelijke dichtheid kan worden geconcludeerd dat Ceres voor ruim 20 massa procent uit waterijs bestaat.
De ruimtesonde Dawn zal de eerste ruimtesonde zijn die Ceres (in 2015) zal verkennen na eerst de planetoïde Vesta in 2011 en 2012 te onderzoeken.
 
Ceres heeft ook nog andere zaken die haar naam dragen bijvoorbeeld:
  • Ceres bierbrouwers uit Denemarken,
  • het Ceres dok in Amsterdam,
  • Ceres biologisch fruitsappen,
  • Ceres meelfabrieken in Belgie
en er zijn ook straten en pleinen en andere plaatsen
naar haar genoemd overal ter wereld.
 
 

 

 
 


Reacties